Ja sam mala Bruna
Ja sam mala Bruna. Kažu da sam jako lijepa pa me možda odvedu i na neku izložbu